7Seasons – Season1: Atelier Binnenhoven

7seasons_roadmap vleermuis_small

Voorstellen voor het versterken van de biodiversiteit in de stad |I.o.v. Stichting de Natuurlijke Stad en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie | Rotterdam, Nederland | 2013

7Seasons – Season1: Atelier Binnenhoven
Studio Joost van Dijk en Buro Lina

 

7Seasons (opgezet door de architecten Piet Vollaard, Jacques Vink en Ward Mouwen) is een strategie voor het verrijken van de biodiversiteit en leefbaarheid van een wijk door buurtbewoners te laten participeren in de opbouw van hun ecosysteem. Bewoners worden over een periode van zeven jaar uitgedaagd om blijvend te investeren in kleine en grote veranderingen waardoor huidige soorten in stand kunnen blijven en op termijn nieuwe soorten kunnen gedijen. In het project Season One wordt de 7Seasons strategie in de praktijk gebracht in de Provenierswijk en de aanliggende Agniesebuurt. Door ontwerptools te ontwikkelen en er vervolgens mee aan de slag te gaan wordt al doende geleerd hoe biodiversiteit in de stad vergroot kan worden. De uitkomsten worden beschikbaar gesteld aan de vakgemeenschap van stedenbouwkundig ontwerpers, (landschaps)architecten en productontwerpers.

Learning by doing
De kennis die tijdens de inventarisatie is opgedaan wordt in een drietal ontwerpstudies en (voor zover mogelijk) implementatietrajecten toegepast. 7Seasons als geheel is een low-budget project dat er van uit gaat dat veel maatregelen
voor een gering budget gerealiseerd moeten worden of zelfs met alleen met de vrijwillige energie van buurtbewoners en het betrekken van gerelateerde groepen die in de buurt actief zijn.

Atelier Binnenhoven
Veel van het groen in stadswijken van Rotterdam en andere grote steden bevindt zich in binnenhoven van gesloten bouwblokken. Vanaf de straat is dit groen vaak nauwelijks zichtbaar omdat het verscholen ligt achter de straatgevels van het blok. Naast het feit dat het vaak groen is in de binnenhoven, zijn deze plekken ook meestal rustiger dan de straten in de openbare ruimte. Deze combinatie biedt allerlei kansen voor het vergroten van de biodiversiteit in het binnenhof.

De Agniesebuurt en Provenierswijk kennen beide vele binnenhoven, waaruit een selectie is gemaakt van vier binnenhoven die nader worden bekeken: twee collectieve binnentuinen, een verwaarloosd binnenterrein en een groene schooltuin. Samen met ecoloog en vleermuisexpert Caroline van der Graaf zijn de vier verschillende binnenterreinen onderzocht. Gekeken is naar de al aanwezige biodiversiteit en de kansen die de terreinen te bieden hebben. De resultaten voor de 7 ambassadeurs zijn per binnenterrein in een schema gezet. Uit deze schema’s blijkt dat een verwaarloosd binnenterrein de meeste kansen biedt voor biodiversiteit.

10 maatregelen aangedragen die op het verwaarloosde binnenterrein kunnen worden toegepast om de biodiversiteit ervan te versterken
1 Groene Schuttingen: Schuttingen met voedsel, openingen en verblijfsplekken voor diverse dieren.
2 Het dak eraf!: Open het dak van een ongebruikte garage en creëer daar een biotoop voor diverse dieren en planten
3 Ruïnemuur: Resten van de baksteen garagemuren vormen een goed klimaat voor dieren en muurplanten.
4 Begroeide bergingen: Een groendak op de bergingen en aan de wanden verticale tuinen met bloemen en kruiden.
5 Volière: De bewoner heeft een grote volière binnenshuis. De tuin kan ook vogelvriendelijk gemaakt worden door begroeiing met voedsel en schuilplekken voor vogels.
6 Schaduw: In deze verzakte tuin treffen we een tongvaren. Dit kan gestimuleerd worden door deze tuin niet op te hogen, maar het drassige en schaduwrijke klimaat te behouden.
7 Vlakke trespa-gevel: Deze gevel kan diervriendelijk gemaakt worden door gaten te boren in het trespa en te zorgen voor verblijfsplekken in de gevel.
8 Bloementuin: Deze tuin staat vol bloempotten. De bewoners stimuleren om meer bloeiende planten in de volle grond te plaatsen. Dat is minder onderhoudt en biedt kansen voor een grotere groep dieren.
9 Houttuin: Het afval in deze verwaarloosde tuin opruimen, maar het dode hout laten liggen.
10 Gevelgroen: Grijze betonnen gevel voorzien van klimplanten.

Een uitleg van het Diervriendelijk Gevelsysteem met Trespa platen vindt u hier.

7seasons_4 binnenterreinen

Locatie binnenterreinen Agniesebuurt en Provenierswijk Rotterdam

 

7seasons_analyse tuinen1

Aanwezigheid en kansen voor verbetering biodiversiteit binnenterreinen

 

7seasons_analyse tuinen2

Aanwezigheid en kansen voor verbetering biodiversiteit binnenterreinen

 

7seasons_10 maatregelen

10 maatregelen voor verbetering biodiversiteit van het binnenterrein

 

 Reacties zijn gesloten.