Hildo Kropstraat

Starters appartementen en kinderdagverblijf  | Definitief ontwerp in opdracht van NCB projectontwikkeling | Nieuwegein, Nederland | 2010

Hildo Kropstraat

Mede ontworpen door Joost van Dijk als junior architect in dienst van Van den Berg Kruisheer Elffers Architecten.

 

Naar aanleiding van een haalbaarheidsstudie naar de ontwikkelingsmogelijkheden op de locatie is er een ontwerp gemaakt voor een woongebouw met zorggerelateerde plint. De locatie ligt in Nieuwegein op de hoek van de Hildo Kropstraat en de Kruyderlaan en is onderdeel van een ‘mixed-area’ binnen de gemeente, waarbij sprake is van menging van woningen en bedrijfsruimten. Langs de oostzijde van de locatie is een door de gemeente toekomstige groenzone gepland.

Het gebouw biedt onderdak aan een crèche, gecombineerd met 23 startersappartementen. De appartementen beschikken over een eigen buitenruimte, een gemeenschappelijk zonneterras en een gecombineerde berging. Parkeren voor bewoners, gebruikers en bezoekers vindt deels plaats op eigen terrein, deels langs de straat.

De begane grond wordt gekenmerkt door een plint met daarin de crèche, een gecombineerde berging voor de bewoners en parkeerplaatsen. De crèche is georiënteerd op de Hildo Kropstraat, waarlangs meer werkgerelateerde functies zijn gelegen. De gecombineerde berging is gekoppeld aan de achtergelegen parkeerplaatsen. Beide zijn bereikbaar zijn vanaf de Kruyderlaan.

Boven deze plint bevinden zich een noord-zuid georiënteerde galerijen met links en rechts daarvan appartementen over 3 bouwlagen. Aan de galerij op de eerste verdieping is een op het zuidoosten georiënteerd gemeenschappelijk terras gelegen, gerelateerd aan de aangrenzende groenzone.

De startersappartementen zijn allen voorzien van een vaste kern in het midden van de woning waarin de sanitaire ruimten, cv en eventuele bergingskast zijn ondergracht. De overige ruimte is vrij indeelbaar naar wens van de bewoner(s). Zij kan geheel open blijven, maar ook in kamers worden ingedeeld. Ook de plaats van de keuken kan variëren; in het midden van de woning, langs de galerij of in de woonkamer. Elke woning heeft de beschikking over een privé buitenruimte, gericht op de Kruyderlaan of de groene Erfzone.

Het gebouw heeft een alzijdige uitstraling waarbij plastiek in de volumes (set-back, overstek, zonneterras) onderdeel zijn van het geheel. Hierdoor vormt het gebouw een eenduidig accent op de kop van de groene Erfzone. Gekozen is voor een frame in het gevelbeeld met variërende invulling (open/ gesloten) waardoor het gebouw een industrieel karakter krijgt, aansluitend bij de uitgangspunten van de gemeente voor ontwikkelingen in dit gebied. Het frame is consequent doorgezet in de set-back, langs de galerijen en in de vloer van het zonneterras.

Het zonneterras kan gezien worden als een beëindiging van de groene Erfzone. Dit wordt versterkt door het terras met veel groen in te richten, waarmee ook wordt aangesloten op de gemeentelijke vraag naar groene woonmilieus.

 

conceptschets

 

hildo kropstraat

 

situatie

 

begane grond

 

eerste verdieping

 

tweede verdieping

 

derde verdieping

 

zonneterras

 Reacties zijn gesloten.