Studio Joost van Dijk

studio joost van dijk

Studio Joost van Dijk is een in Rotterdam gevestigd architectenbureau en is opgericht door Joost van Dijk in 2012. Het bureau werkt met grote toewijding aan sociaal maatschappelijke opgaven binnen architectuur, landschap en stedenbouw. Ieder ontwerpproces begint met het centraal stellen van de gebruikers. Middels brainstormsessies, workshops en/of excursies wordt de werkelijke vraag voor de opdracht gedefinieerd om te kunnen komen tot een passend ontwerp. De studio streeft naar een zorgvuldige en duurzame inpassing van het ontwerp in de context, waarbij ontmoeting, ruimtelijkheid en integratie van architectuur, natuur en klimaat belangrijke thema’s zijn. Het is onze passie om te ontwerpen aan een gezonde en sociale leefomgeving voor jong en oud.

Sinds augustus 2019 is Joost van Dijk voor 3 dagen per week verbonden als docent Delta Design bij de opleiding Watermanagement aan de Hogeschool Rotterdam. Binnen deze opleiding worden studenten opgeleid tot integraal watermanager met een focus op Delta Steden. Hoe pas je de wateropgave in deze steden in? Wat komt daar allemaal bij kijken? Hoe ontwerp je toekomstbestendige klimaatadaptieve straten en steden?

Sinds 2012 is Joost van Dijk mede oprichter en bestuurder van Stichting Tussentuin. Stichting Tussentuin richt zich op het vergroenen van de stad in samenwerking met bewoners en andere stakeholders, vaak in opdracht van bewoners, woningbouwcorporaties, gemeenten of waterschappen. In intensieve participatietrajecten wordt er gezamenlijk vormgegeven aan de vergroening van de stedelijke leefomgeving, zoals binnentuinen, straten, verwaarloosde groenzones, rivieroevers, schoolpleinen, geveltuinen, etc. De klimaatopgave en met name de wateropgave speelt hier steeds vaker een grote rol in.

CURRICULUM VITAE

Joost van Dijk, Architect

2019 – heden Kerndocent Watermanagement DeltaDesign, Hogeschool Rotterdam,

2013 – 2016 Secretaris Stichting KOOL

2012 – heden Oprichter en Bestuurslid Stichting Tussentuin

2012 – 2019 Secretaris stichting KOOL

2012 -2016 Lid van KOOL ontwerpers

2012 – heden Oprichter Studio Joost van Dijk

2005-2011 Ontwerper/architect bij Van den Berg Kruisheer Elffers Architecten, Rotterdam

2000-2004 Technische Universiteit Delft | Faculteit Bouwkunde | Master Architectuur

1999-2002 Bouwkundig tekenaar/ontwerper bij Architectenbureau Van den Hoeven | Harmelen

1999 Bauhaus | Dessau, Duitsland | Architectuur 1e fase

1999 Stage bij Architectenbureau Van den Hoeven | Harmelen

1996-2000 Hogeschool van Utrecht | Bachelor Bouwkunde

1978 Geboren te Gouda