Mollercollege

 

VMBO school  | Definitief ontwerp in opdracht van Mollercollege | Ossendrecht, Nederland | 2008-2012

Mollercollege

Mede ontworpen door Joost van Dijk als junior architect in dienst van Van den Berg Kruisheer Elffers Architecten.

 

De nieuwbouwlocatie is gelegen in een boskamer, een prachtige beschutte en verrassende plek in het bos. Maar daarmee is het ook een locatie waar veel aandacht nodig is voor veilige, goed verlichte routes naar de school. Een situatie, waar het zien en gezien worden op het terrein en in het gebouw extra belangrijk is.

In concurrentie met naburige scholen is een duidelijke profilering en identiteit van de school van groot belang. De herkenbaarheid, relevantie, echtheid en samenhang van de vakclusters (techniek, dienstverlening, sport en theoretische leerweg) speelt daarin een essentiële rol. De school moet bovendien toekomstbestendig en duurzaam in exploitatie zijn. Het ruimteprogramma van nu kan over vijf jaar al sterk gewijzigd zijn.

De gebouwmassa is zo compact gemaakt dat er voldoende ruimte over blijft voor twee voetbalvelden. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor een wielerrondje (van ca. 1.2km), die de locatie beter verankert aan de openbare weg. 

Ondanks de compacte massa is er voldoende lucht in het gebouw. Door vides, doorkijkjes en daklichten wordt voortdurend een relatie gezocht tussen de verdiepingen en met de omgeving. De compacte stapeling van functies maakt de school dynamisch en spannend, de lucht in het gebouw zorgt voor rust en ontspanning. Door bewerking van de compacte massa wordt de relatie met het landschap versterkt. Met overstekken aan de voorzijde ontstaan beschutte plekken en loopt het buitenterrein als het ware naar binnen. De inkepingen aan de bovenzijde zijn ingezet om de bovenste verdieping van voldoende daglicht te voorzien.

De bouwkundige structuur is open. Slechts de kolommen, de natte cellen en de stijgpunten zijn vaste elementen. Alle andere wanden zijn vrij te plaatsen. De gymzalen worden gescheiden door een optrekbare, akoestische wand. Deze dubbele zaal is daardoor inzetbaar als grote sportzaal (passend bij een sportcollege), maar ook als examenhal, theaterzaal of ruimte voor feesten. Op de eerste verdieping is daartoe een tweede centrale bergruimte voor stoelen en podiumelementen opgenomen. De tribune in de overblijfruimte is een aantrekkelijke hangplek voor leerlingen door de centrale ligging in de vide en biedt ruim zicht op het sportveld. 

De gevel is grotendeels opgebouwd uit smalle, vlakke, stalen panelen. De horizontale belijning bij de vloerranden is de invoer voor de natuurlijke ventilatie en verbergt de buitenzonwering. Afhankelijk van de achterliggende functie is de gevel soms volledig dicht (gymzalen) of meer transparant. De aula/ overblijfruimte is volledig beglaasd. De soepele overgang van binnen naar buiten is hier het meest voelbaar. Dit word versterkt door het naar binnen doorzetten van het gevelmateriaal.

 

ruimtelijk concept

 

entree en schoolplein

 

entreezone

 

tribune trap aula

 

aula en zicht in sporthal op 1e verdieping

 

receptieunit

 

situatie

 

begane grond

 

eerste verdieping

 

tweede verdieping

 

doorsnede

 Reacties zijn gesloten.