Nieuwe opdracht: Studie klimaatadaptatie Cool-Zuid

Vanuit Stichting Tussentuin mag Studio Joost van Dijk werken aan een studie naar klimaatadaptatie in de wijk Cool-Zuid in het centrum van Rotterdam. De afgelopen jaren was Studio Joost van Dijk mede-initiatiefnemer en – organisator van de Stadslabs Baankwartier en Cool-Zuid. Met alle betrokkenen uit de wijk en van de gemeente is er een verhaal voor de wijk ontwikkelt voor de lange en korte termijn. In dit verhaal is vergroening een belangrijk thema, maar vooral bekeken vanuit beleving. Het onderdeel klimaatadaptatie mist echter nog in dit verhaal.

Cool-Zuid

Water Sensitive Rotterdam heeft ons de kans gegeven om deze een brede studie te laten maken van de wijk op het gebied van klimaatadaptatie. De wijk heeft behoefte aan waterberging volgens een inventarisatie van WSR, maar waar kan dat dan en hoe? Hoeveel ruimte is er werkelijk beschikbaar in straten, op plein ’t Landje, in de binnenterreinen van de woonblokken voor waterberging van daken en verharde buitenruimte? Hoe passen we bergingszones in tussen de wortels van bestaande bomen en alle kabels en leidingen die een groot deel van de ruimte onder de straten en stoepen in beslag nemen. Is er wel voldoende ruimte tussen maaiveld en grondwater voor berging of buffering? Welke andere opties zijn er?

Maar ook, hoe divers en uitgebreid is de huidige groenstructuur van de wijk en waar en hoe kan die worden uitgebreid om zowel de biodiversiteit te versterken, mee te werken in de wateropgave, maar ook voor het tegengaan van winderige plekken en hittestress. Wat kun je doen op korte termijn met kleinere behapbare ingrepen, zonder dat een heel plein op de schop mag? Of moeten we juist voor een drastische aanpassing van de infrastructuur kiezen om werkelijk tot een goed doordacht en slim systeem voor de wijk / stad te komen?

Het stadslab Cool-Zuid wordt door twee nieuwe organisatoren voortgezet. Zij gaan, i.s.m. de gemeente, zich dit jaar met name richten op het testen van de gemeentelijke omgevingsvisie op lokaal niveau (LOVI. Cool-Zuid is daarvoor door de gemeente als de testlocatie voor de stad aangewezen. Waar botsen de verschillende peilers (gezond, circulair, compact, productief en inclusief) van de omgevingsvisie op elkaar? Hoe kunnen ze elkaar versterken en helpen?

Onze studie naar klimaatadaptatie biedt input voor het testen van de LOVI.

 

Plein ’t Landje met bestaande sport- en speelvelden

 

Kabels en leidingen onder straten, stoepen en pleinenReacties zijn gesloten.