Nieuwe opdracht: Visievorming Sparta Stadion Klimaatadaptief

Vanuit Stichting Tussentuin mag Studio Joost van Dijk werken aan een nieuwe visie om de omgeving van het Sparta Stadion klimaatbestendig te maken. I.s.m. o.a. Natuurlijk Spangen, Water Sensitive Rotterdam, Hoogheemraadschap Delfland, FieldFactors, KWR Water en Evides is een pilot met Urban Waterbuffer onderdeel van de visie https://www.urbanwaterbuffer.nl/cases/

Sparta Stadion_smallReacties zijn gesloten.