Onderzoek

20120906_Flyer Doornroosje Stichting

Doornroosje

studio joost van dijk is samen met Buro Lina en Marieke de Keijzer een onderzoek gestart naar het wakker kussen van ‘in slaap gevallen’ binnenterreinen in Rotterdam; met als doel inzicht te krijgen in het transformeren van verwaarloosde binnenterreinen naar goed functionerende, collectieve binnenterreinen met kwalitatief hoogwaardig groen.

De vragen waar het onderzoek zich op richt zijn:
1. Welke factoren zijn van invloed op het wel of niet goed functioneren van een collectief binnenterrein.
2. Hoe kunnen we aanwezige verborgen kennis in bestaande goed functionerende collectieve binnenterreinen in kaart brengen en zorgen voor een verspreiding van deze kennis.
3. Wat is de rol van de architect / landschapsarchitect bij de transformatie van een verwaarloosd binnenterrein naar een collectief binnenterrein met hoogwaardig groen.

De afgelopen 2,5 jaar is tijdens de renovatie van het project Tussentuin in de Provenierswijk veel kennis ontwikkelt. Tussentuin is een project van door Buro Lina. Daarbij constateren wij dat er nog vele verwaarloosde binnenterreinen in Rotterdam, maar ook in andere steden te vinden zijn. Binnenterreinen die een enorme potentie hebben om bij te dragen aan kwalitatief hoogwaardig groen in de stad. Binnenkort vindt u hier meer informatie over dit onderzoek.

20120906_Flyer Doornroosje Stichting2