Studie Herontwikkeling Ontmoetingskerk Loosduinen

De Ontmoetingskerk is een naoorlogs kerkgebouw in de wijk Loosduinen te Den Haag, ontworpen door architect G. Drexhage (DSBV). Mede door de ontkerstening is een sterke terugloop in de kerkgang ontstaan en dien tengevolge ook in de inkomsten, waardoor ook veel achterstallig onderhoud is ontstaan. Deze aspecten bij elkaar deed het college van kerkrentmeesters enkele jaren terug besluiten een onderzoek te starten naar het herontwikkelen van het kerkgebouw.

studie ontmoetingskerk den haag

 

Studie herontwikkeling Ontmoetingskerk Loosduinen | Den Haag, Nederland | 2007-2010

Mede ontworpen door Joost van Dijk als junior architect in dienst van Van den Berg Kruisheer Elffers Architecten.

 

Het kerkgebouw (1966-1969) wordt gekenmerkt door zijn modernistische uitstraling, welke niet in eerste instantie doet denken aan een kerk. Het had ook een museum, parkeergarage, shoppingmall, etc kunnen zijn. Het gebouw bestaat uit een vierkant kerkgedeelte en een eronder geschoven bijgebouwtje met de kosterswoning en diverse nevenruimtes. De entreeruimte kan door middel van een vouwwand afgescheiden worden van de 1,70 meter hoger gelegen kerkzaal en vormt zo een ontmoetingsruimte. De betonnen hoofdconstructie is ingevuld met tegen zoninval schuingeplaatste horizontale prefab betonnen lamellen met twee lagen enkelglas.

Van den Berg Kruisheer Elffers Architecten en Van den Berg Adviseurs zijn door AVH Projectmanagement, in opdracht van het Kerkelijkbureau Den Haag, gevraagd om een haalbaarheidsstudie te doen naar de nieuwbouw van een kerkzaal met neven- en vergaderruimten, een zestigtal appartementen met parkeren op eigen terrein (evt. ondergronds), als vervanging van de huidige Ontmoetingskerk te Den Haag – Loosduinen. Van den Berg Kruisheer Elffers heeft in eerste instantie een drietal modellen ontworpen, waarvan er één de voorkeur had van het Kerkelijk Bureau. Deze drie modellen zijn voorgelegd aan Dienst Stedelijke Ontwikkelingen Den Haag, waarna DSO met een tweetal eigen voorstellen is gekomen. Beide voorstellen kwamen niet overeen met het gestelde programma voor kerkprogramma en woningen. Daarnaast kwam Monumentendienst met bezwaren tegen sloop van de kerk, aangezien het hier een kerkgebouw betreft welke voorkomt in het inventarisatierapport van de gemeente Den Haag als ‘te onderzoeken en mogelijk te beschermen object’. Na aanleiding van de bezwaren van DSO en Monumentendienst is er door Van den Berg Kruisheer Elffers Architecten een vervolgstudie gedaan. In deze studie zijn een aantal modellen, van volledig behoud tot volledige sloop van de Ontmoetingskerk, verkend. Op hoofdlijnen zijn de ruimtelijke mogelijkheden van de verschillende scenario’s onderzocht. De modellen zijn zo gekozen dat ze zich goed van elkaar onderscheiden. Varianten en verfijningen per model zijn voorlopig buitenbeschouwing gelaten. De studie vormt een basis voor een financiële onderbouwing naar haalbaarheid per model.

Afdelingen Monumenten van Den Haag merkte het kerkgebouw uiteindelijk als een gezichtsbepalend object aan en kansrijk om op de lijst van naoorlogse monumenten te plaatsen, waardoor elke vorm van herbestemming niet meer mogelijk werd. De oplossing zou gevonden moeten worden in samenwerking met een ander kerkgenootschap, waardoor de ruimte gedeeld zou kunnen worden. Dit andere genootschap werd niet gevonden, waarna kerkplan Van den Berg Kruisheer Elffers opdracht gaf om vrijstaand van het kerkgebouw de mogelijkheid van nieuwbouw koopappartementen te onderzoeken, om daarmee de kosten van de kerk te kunnen dekken.

Binnen de stedenbouwkundige eisen van de gemeente zijn over 6 lagen hoog 24 appartementen gemaakt in een trapezium vormig volume staand op een smallere transparante plint, waardoor zicht het naastgelegen kerkgebouw blijft behouden en er een half overdekt kerkplein ontstaat.

Parkeren vindt deels plaats in de kelder van de oude kerk, deels ernaast. Het kerkplein kon hierdoor open blijven.

Het grote kenmerkende witte kruis op de hoek van het plein, gemaakt van verjongde stalen I-profielen, blijft behouden.

 

massa studie ontmoetingskerk

Studiefase 2: Massastudie nieuwbouw appartementen

 

Vogelvlucht

Studiefase 2: Vogelvlucht

 

Studiefase 1: Hergebruik van bestaand gebouw

Studiefase 1: Hergebruik van bestaand gebouw

 

Studiefase 1: Hergebruik bestaande bouw met nieuwbouw optopping

 

 

herbegruik van bestaande gebouw met nieuwbouw er aan vast

Studiefase 1: Hergebruik van bestaande gebouw met nieuwbouw er aan vast

 

Studiefase 1: Volledige nieuwbouw

Studiefase 1: Volledige nieuwbouw

 

 Reacties zijn gesloten.