Stadslab Cool-Zuid

Stadslab Cool-Zuid

Foto: Jan Nass

Stadslab | Initiatief Studio Joost van Dijk en Frederik Pöll Bureau voor Architectuur vanuit KOOL ontwerpers | Cool-Zuid Rotterdam, Nederland | 2017 – heden

 

Na een succesvol Stadslab Baankwartier in 2016 is het stadslab in 2017 uitgebreid naar de hele wijk Cool-Zuid, met als hoofddoel: Het verbinden van het Baankwartier en Cool-Zuid, zowel sociaal als fysiek, waarbij het gehele gebied kan ‘meeliften’ op de ontwikkelingen in het Baankwartier om te komen tot een verenigd, weerbaar stedelijk woongebied in de luwte van centrum.

De ontwikkelingen in het Baankwartier hebben direct invloed op een groter gebied. Thema’s als woon- en leefomgeving, vergroening, verkeer en verbindingen, programmering in kunst, cultuur en horeca zijn gebiedsoverschrijdend. In 2016 is tijdens gesprekken en bijeenkomsten gebleken dat de nieuwe ontwikkelingen in het Baankwartier niet op zichzelf bekeken kunnen worden. Cool-Zuid, waar het Baankwartier onderdeel van is, moest betrokken worden bij het gesprek. Een duidelijk voorbeeld hiervan is het plein ’t Landje. Dit plein valt buiten de ‘grenzen’ van het Baankwartier, maar is onlosmakelijk verbonden met de bestaande- en nieuwe woon- leefomgeving (recreatie, groen, onderwijs, programmering).

Het westelijk deel van Cool-Zuid is een volkswijk met een aantal ‘rijke’ straten langs de randen, zoals de Schiedamsesingel, de Kortenaerstraat en de Eendrachtsweg en sociale woningbouw in het hart. Door de komst van de nieuwe woontorens ontstaat er een nieuw woonmilieu dat zich beter verhoudt tot de ontwikkelingen op de Kop van Zuid en het Maritiem District. Op dit moment ontbreekt er voldoende sociale samenhang, waarbij het risico bestaat dat de sociale tweedeling in de wijk Cool-Zuid nog meer toeneemt. Het is van belang dat de gehele wijk meelift op de ontwikkelingen en hierbij aansluiting vindt, waarbij aandacht is voor alle sociale lagen. Door het uitbreiden van het gebied wordt ook de kunst- en cultuursector en de horeca uit de Witte de Withstraat bij het gesprek betrokken. De horeca breidt de laatste jaren sterk uit en staat op gespannen voet met zowel het woongebied als met de aanwezige kunstinstellingen waar de straat zijn identiteit en populariteit aan te danken heeft. Voor een goede leefbaarheid van de wijk is afstemming gewenst.

 

 

Middle-up-down

Door opschaling van het Baankwartier naar Cool-Zuid is dit een uitgelezen kans om middels het principe van het stadslab de bewonersgroep uit het westelijke deel van Cool-Zuid ook een stem te geven. Als we hen niet zouden betrekken, beslist het Baankwartier in feite ‘top-down’ voor Cool-Zuid over hoe de wijk gaat functioneren in de toekomst. Het stadslab Baankwartier was juist opgericht om ‘top-down’ en ‘bottom-up’ samen te brengen. Wij noemen het Middle-Up-Down.

 

Resultaat

In het Stadslab zijn met de direct betrokkenen de gewenste ontwikkelingen voor de wijk in kaart gebracht. Dit heeft geresulteerd in twee publicaties: ‘Ons verhaal van het Baankwartier’ in 2016 en ‘Ons verhaal van Cool-Zuid’ in 2017. Inzet: de hele wijk Cool-Zuid optillen naar een hogere leefkwaliteit voor alle stadsbewoners.

Er zijn 6 focusgebieden benoemd met ieder 3 tot 4 prioriteiten voor de komende jaren. De gebieden zijn:

  • Gebied rond de nieuwe woontorens
  • Schiedamsedijk
  • Stadspark: Pleinpark ’t Landje
  • Aantrekkelijke dijken verbonden met de wijk
  • Wijkfuncties en voorzieningen voor alle bewoners
  • Prettige woonstraten

 

Stadslab Cool-Zuid

Prioriteiten Stadslab Cool-Zuid

 

Stadslab Cool-Zuid

Kaart Cool-Zuid 2041

 

Publicaties

Ons verhaal over het Baankwartier; naar een stedelijk woongebied in de luwte van het centrum – Stadslab Baankwartier ’16

Ons verhaal van Cool-Zuid; naar een stedelijk woongebied in de luwte van het centrum – Stadslab Cool-Zuid ’17

stadslab baankwartier Stadslab Cool-ZuidReacties zijn gesloten.