Diervriendelijk Gevelsysteem van hergebruikt Trespa

Mockup Bat Hotel Trespa in Kunsthal_small

Mock-up BBB-hotel in Kunsthal Rotterdam

Productontwikkeling Diervriendelijk Gevelsysteem | Stichting De Natuurlijke Stad – 7Seasons | Rotterdam, Nederland | 2014 – 2015

Diervriendelijk Gevelsysteem van hergebruikt Trespa
Studio Joost van Dijk en Buro Lina

In de stad zie je vaak grote oppervlakten aan gevels voorzien vervuilde Trespa platen. Veelal op de achtergevels van de binnenterreinen, massaal aangebracht tijdens de stadsvernieuwing van de jaren ‘80 in overwegend witte of lichtgrijze kleur. Naast weinig verblijfsmogelijkheden voor kleine dieren binnen de huidige detaillering van de gevel, geeft al het Trespa ook een troosteloos aanzicht voor de omwonenden. De platen zijn vervuild geraakt en dit oude type Trespa plaat is niet meer te reinigen. Ons doel is om deze beide problemen aan te pakken. Wij zien in deze Trespa gevels grote kansen voor het creëren van nestelmogelijkheden voor de ambassadeurs van het 7Seasons project, met name voor de vleermuis, bij, vlinder en gierzwaluw. Voor deze vier diersoorten hebben we het Diervriendelijke Gevelsysteem met Trespa platen ontwikkeld waarbij een gesloten kast achter een bestaande Trespa plaat wordt aangebracht. In de Trespa plaat worden openingen gemaakt voor toegang tot de verschillende kasten en er wordt een decoratief patroon aangebracht waarbij de vervuilde decoratieve toplaag verwijderd wordt en de plaat een nieuw uiterlijk krijgt.

Tijdens de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam 2014, is een eerste mock-up van het gevelsysteem gepresenteerd in de Kunsthal als onderdeel van de tentoonstelling Urban by Nature, waar 7Seasons onderdeel vanuit maakte. De mock-up toont een doorsnede van een vleermuishotel, vlinderhotel en bijenhotel in één model achter een bewerkte hergebruikte Trespa plaat. Deze Trespa plaat hebben we gekregen via Oogstkaart.nl, een platform van Superuse Studios.

De bovenste zone is een Vleermuis Hotel met 3 verschillende warmte zones. Ronde gaten in de scheidende multiplex platen bieden de vleermuis mogelijkheid van zone te wisselen. De groeven in de multiplex platen geven de vleermuis meer grip. De langwerpige verticale sleuven in het midden van de Trespa plaatgeven toegang tot het Vlinder Hotel. Ze kunnen schuilen in ruime kamers. Achter de vele ronde gaten zit een Bijen Hotel voor solitaire bijen. In blokken hout zijn diepe gaten geboord. Het geheel wordt geplaatste voor de bestaande achterconstructie van de gevel, voorzien van luchtspouw, stijl- en regelwerk en waterkerende folie.

I.s.m. Bureau Stadsnatuur en vleermuisexpert Caroline van der Graaf is de mock-up door ontwikkeld tot een een aantal los te plaatsen kasten:

– BatMan-hotel, welke plek biedt aan enkele mannetjes vleermuizen

– BBB-hotel (Bee Butterfly Bat), waarbij de bij, vlinder en vleermuis gezamenlijk een eigen plek krijgen in één kast.

– BatFamily-hotel, een grote kraamkast voor vleermuiskolonies.

 

trespa gevel_small

Typische Trespa gevel op een binnenterrein in Provenierswijk Rotterdam

 

doorsnede gevelsystemen

Principe doorsnede gevelsysteem voor vleermuis, bij en vlinder, gierzwaluw

 

BatMan-hotel

BatMan-hotel

 

BBB-hotel

BBB-hotel

 

BatFamily-hotel

BatFamily-hotelReacties zijn gesloten.